Kända artister inom folkmusik

Sverige är ett land som har en officiell utmärkelse för folkmusiker. Det handlar om Zornmärket – uppkallat efter konstnären Anders Zorn – och det delas ut årligen till musiker som spelar folkmusik. Vem som helst kan förstås inte få märket. För att få det gäller det både att vara tekniskt duktig på folkmusik – och att ha teoretisk kunskap om ett särskilt musikaliskt område. Dessa kunskaper sätts sedan på prov under ett evenemang arrangerat av Sveriges nationella folkmusikrörelse. Den som klarar av proven kan sedan kalla sig riksspelman, vilket är en ärevördig titel som endast är de skickligaste musikerna förunnat.

En av dessa är Hugo Westling. Han föddes 1930 i Hanebo i Hälsingland, som är ett landskap med starka rötter inom folkmusiken. Det är framför allt i dessa regioner som folkmusiken har haft ett starkt fäste – och det gällde i ännu större utsträckning när Hugo Westling växte upp. Eftersom både hans mor och far var verksamma inom folkmusiken var det inte så konstigt att även Hugo blev en skicklig spelman. Under sitt liv blev han riksspelman samt var kapellmästare för Westlings spelmän, ett av hela Hälsinglands populäraste band för folkmusik. Westling har även fört vidare traditionerna till nästa generation eftersom också sonen Thomas Westling är riksspelman.

En av de kändaste folkmusikerna i Sverige idag är Kalle Moraeus. Hans musikaliska karriär inleddes med en SM-titel i något så excentriskt som luftgitarr, men därefter gick han vidare till mer konkreta instrument. Han är särskilt skicklig på fiol, något som han har demonstrerat otaliga gånger på olika scener runt om i Sverige. Mest känd är han kanske för sin medverkan i Orsa Spelmän och Benny Anderssons Orkester där han har spelat i många år. På senare tid har han också fått sitt mediala genombrott genom att delta i en rad olika populära Tv-program som bland annat Allsång på Skansen.