Folkmusik – en anrik genre

Det finns några delar av det svenska kulturarvet som är mer karaktäristiska för vårt land än andra. Folkmusiken är en av dessa aspekter som omedelbart vittnar om svensk kultur. Numera har folkmusiken hamnat lite i skymundan i konkurrens med mer moderna kulturuttryck, men det finns fortfarande en livskraftig folkmusiktradition i Sverige. Dessutom finns det också många inspelningar och berättelser om forna tiders folkmusiker som än idag lever vidare. Det är förstås en fråga om kulturarv att låta folkmusiken fortsätta att frodas och därför ser alltfler kommuner till att satsa på genren för att den ska kunna spelas på logar och folkparker runtom i landet. Är du intresserad av folkmusik så är du varmt välkommen att ta del av detta härliga kulturarv här på denna sida.

Folkmusik finns förstås också i andra länder, det är inget unikt för Sverige. Varje kultur har sin egen speciella tradition när det kommer till musik som kan fungera som en nyckel till folksjälen. Ofta spelas musiken med musikerna iförda traditionella dräkter för att ytterligare accentuera aspekten av folkmusiken som en social funktion. Däremot kan det ibland uppstå förvirring med engelskans uttryck ‘folk music’. Även om det finns vissa överlappningar med den svenska folkmusiken – som att båda söker sina rötter bakåt i tiden – är det engelska uttrycket ett betydligt senare påfund och syftar snarare på moderna musiker som Bob Dylan och Pete Seeger.

Folkmusiken är en bred genre som kan innehålla många olika aspekter, men den svenska folkmusiken har några specifika kännetecken. Det kan till exempel handla om instrumenten där fiolen är ett mycket vanligt förekommande inslag. Även nyckelharpan är ett instrument som är särskilt speciellt för den svenska folkmusiken. Sälgpipa och näverlurar är äldre instrument som än idag syns till här och där, och faktiskt fått ett uppsving. Ett annat kännetecken för folkmusiken är att dess utövare lever högt på sitt gehör. Det innebär att det sällan finns några strikta noter att följa efter. Istället låter musikerna musiken flöda fritt och tillåta en stor dos improvisation och tolkning. Det gör att lyssnaren ständigt får en ny upplevelse även om han eller hon har hört musiken många gånger innan.